KAMU İHALELERİNDE İDARENİN TEKLİFLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA İSTEME ZORUNLULUĞU

İdare, kanun gereği kendisine atfedilen hizmetleri yürütürken sözleşme yapmaya ihtiyaç duymaktadır. İdarenin idari sözleşmeleri dışında tarafların eşit konumda olduğu özel hukuk sözleşmeleri de akdettiğini görmekteyiz. İdarenin özel hukuk sözleşmesi yaparken izleyeceği usul kuralları kamu ihale usulü olarak adlandırılmakta ve özel bir yasa ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda idare, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti edinmek için çoğunlukla [...]

By | 2018-04-18T13:42:54+00:00 Nisan 18th, 2018|Financial, Genel, Governments|0 Comments

MARKA KORUMASI VE MARKA SAHİBİNİN HAKLARI

İşletmelerde satılan malların ve sunulan hizmetlerin diğerlerinden ayrıt edilmesini sağlayacak bir markaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu halde yaratılan markanın uygun sınıfta tesciline başvurarak markanızı koruma altına alabilirsiniz. Markalar, şuan ki hukuk sistemimizde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile korunmaktadır. Bu kanun ile sağlanan marka koruması tescil ile elde edilmektedir. Bu aşamada başta kullanım hakkı olmak üzere marka tescilinden doğan haklar [...]

By | 2018-04-18T13:38:25+00:00 Nisan 18th, 2018|Financial, Governments, International|0 Comments

ÇEK VE SENETTEN ÖTÜRÜ BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI VE İSPAT KURALLARI

Günümüzde çek ve (bono niteliğine sahip) senetlerin ticari hayatın bir gereği olarak ödeme vasıtası olarak kullanılması ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Çek ve senetler çoğu kere bir sözleşmenin ifasına bağlı olarak verilmektedir. Ancak sözleşmenin ifası sırasında çıkan (malın ve/veya hizmetin ayıplı olması, gecikmiş ifa, ayıplı ifa, sözleşmeye aykırı ifa, hatır senedi verilmesi) sorunlar sebebiyle sözleşen diğer tarafa [...]

By | 2018-04-18T13:35:41+00:00 Nisan 18th, 2018|Financial, Genel|0 Comments

İŞ SÖZLEŞMESİNİN PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE FESHİ

İş Kanunu’nun 18. maddesinde otuzdan fazla işçi çalıştıran işverenlerin altı aydan fazla kıdemi olan bir işçinin iş sözleşmesinin kanunda sayılan haklı nedenler mevcut olmadığı takdirde ancak işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir neden bulunması durumunda feshedebileceği öngörülmüş ve işverenin fesih hakkı sınırlandırılmıştır. Madde metninde fesih için hangi [...]

By | 2018-04-18T13:25:45+00:00 Nisan 18th, 2018|Financial, Genel|0 Comments

SÖZLEŞMELERDE YER ALAN ASGARİ ALIM TAAHHÜDÜ VE CEZAİ ŞART

Asgari alım taahhüdü klozları çoğunlukla bayilik sözleşmelerinde yer alan, bayi aleyhine getirilen sözleşmesel bir düzenlemedir. Bu düzenlemeyle bayi belli miktarda mal alımını bayilik veren şirkete karşı taahhüt etmiş olmaktadır ve bu taahhüde aykırılık halinde belli miktarda cezayı ödemeyi kabul etmektedir.  Keza, akaryakıt şirketleri ile bayileri arasında akdedilen uzun süreli bayilik sözleşmelerinde çoğu kere, bayi aleyhine [...]

By | 2018-04-18T13:20:49+00:00 Nisan 18th, 2018|Financial, Genel|0 Comments

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHİ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into [...]

By | 2018-04-18T11:40:16+00:00 Nisan 2nd, 2018|Acquisitions, Financial, Taxes|0 Comments